Образовни систем
„Владислав Петковић Дис“
Образовни систем

Приватна школа “Владислав Петковић Дис” се налази у улици Интернационалних бригада 57, на општини Врачар. Основна школа је акредитована од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2006. године, а гимназија 2008. године.

О нама

Приватна школа “Владислав Петковић Дис” почела је свој рад 2006. године и од тада, као модерна школа са савременим начином реализације наставних планова и програма, даје нови допринос и подстицај квалитету образовања у нашој земљи. С друге стране, повећава утицај приватне иницијативе у области образовања кроз подизање техничко-технолошке опремљености наставног процеса, што је у општем друштвеном интересу.

Упис

За сваки од осам разреда основне школе и четири разреда гимназије, школа уписује по једно одељење од 10-12 ученика максимум. Износ годишње школарине отплаћује се у месечним ратама и обухвата:

  • редовну, изборну, додатну наставу, индивидуални, истраживачки рад
  • уџбенике, школски прибор
  • исхрану
  • излете, посете, екскурзије, рекреативну наставу

Износ и начин плаћања регулисани су Правилником школе, као и Уговором између школе и родитеља (старатеља). Услуге превоза ученика регулисане су посебним Уговором. Упис ученика обавља се у складу са Правилником школе.

Документа потребна за упис Основне школе:
  • Извод из Матичне књиге рођених
  • Ђачка књижица
  • Лекарско уверење
Документа потребна за упис у Гимназију:
  • Уверење о положеном завршном испиту у основној школи
  • Лекарско уверење

Контакт

Лидија Ручнов, оснивач и директор школе

Телефон:
063/16-98-390
063/208-111
011/34-45-365
e-mail: skola_dis@yahoo.com