Важно је знање
  

али важно јe и осећање.

Пронађи

  

и упознај себе

Сваки млад човек
је вредан у нечему

  

Наше је да то пронађемо
и охрабримо.

Образовни систем
„Владислав Петковић Дис“

Приватна школа “Владислав Петковић Дис” почела је свој рад 2006. године и од тада, као модерна школа са савременим начином реализације наставних планова и програма, даје нови допринос и подстицај квалитету образовања у нашој земљи. С друге стране, повећава утицај приватне иницијативе у области образовања кроз подизање техничко-технолошке опремљености наставног процеса, што је у општем друштвеном интересу.

Контакт

© 2024 Приватна школа “Владислав Петковић Дис”    Powered by: ITService