СПЕЦИФИКУМИ ШКОЛЕ

Млади траже поштовање

Укажите им поштовање, узвратиће


Приватна Гимназија „Владислав Петковић Дис“, основана 2008. године као гимназија општег типа, налази се у улици Интенационалних бригада 57, у делу Београда познатом као Неимар, на Врачару. Заједно са Основном школом „Владислав Петковић Дис“, основаном 2006. године, чини јединствен образовни систем.

ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА

Рад на духовном, интелектуалном и менталном оснаживању личности ученика, јачању његовог самопоуздања, његових емоционалних и социјалних вештина, као и откривање области у којима је он најуспешнији. Једина школа у Србији која се тимски бави развојем личности детета од 7-19 године. Сваки разред има редован час са психологом који их, путем радионица, или тематским предавањем, учи социјалним вештинама, односно, емоционално их оспособљава и описмењава. Тему могу да предложе и ученици, и родитељи који су веома укључени у овај програм. Наша школа жели стварање самопоузданих ученика, стварање професора који поштују свог ђака, његове афинитете, потребе, слабости и изборе.

Само срећна деца...

... су стварно успешна деца


ПРОФЕСОРИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Гимназија „Владислав Петковић Дис“ је савремена школа, не само по методама у којима је сваки ученик активан учесник наставног процеса, већ и по стручном и свеобухватном приступу ученику, као и по опремљености наставним средствима. Професори и стручни сарадници су компетентни и мотивисани да постигну високе стандарде у настави. Квалитетна комуникација професора и психолога са ђацима и родитељима, доприноси развијању образовног система у којем ће сваки ученик бити успешан у некој области и с радошћу откривати свет науке.

МАЛИ БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДУ

Једина школа у Србији у којој је максималан број ученика 10-12 у разреду. То омогућава сваком професору да се посвети сваком ђаку, у сваком дану школске године. На часу са 10 ученика, професору је омогућено да обради нову лекцију, да понови претходну и повеже са усвајањем новог градива, и да у завршном делу часа ученици обнове и ураде вежбу или домаћи задатак. Мали број ученика у разреду гарантује висок ниво усвајања градива, кроз менторски рад.

пронађи...

...и упознај себе


ДВОЈЕЗИЧНОСТ

Настава у школи реализује се по наставном плану и програму Министаврства просвете РС, а део тог програма реализује се свакодневно и на енглеском језику. Сви разреди имају двојезичну наставу и два професора енглеског језика.

маштај...

...веруј, достигни


ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ДАНА

Настава је целодневна, траје од 9-16h, петком од 9-15h. У току наставног дана, ученици имају:
  • наставу на српском
  • наставу на енглеском језику
  • додатну наставу
  • истраживачки и индивидуални рад
  • ваннаставне активности

Контакт

© 2024 Приватна школа “Владислав Петковић Дис”    Powered by: ITService