УПИС УЧЕНИКА

Пријава за упис у нашу Гимназију почиње 1. марта и траје до 1. септембра. Износ школарине обухвата на годишњем нивоу:
  • редовну, изборну, додатну, двојезичну наставу
  • индивидуални и истраживачки рад
  • исхрану (доручак, ужину, ручак)
  • уџбенике, школски прибор
  • иностране екскурзије, излете, посете позоришта

Износ и начин плаћања регулисани су Правилником школе, као и Уговором између школе и родитеља (старатеља). Услуге превоза ученика регулисане су посебним Уговором. Упис ученика обавља се у складу са Правилником школе.

маштај...

...веруј, достигни


пронађи...

...и упознај себе


ДОКУМЕНТА

Документа потребна за упис Основне школе:
  • Извод из Матичне књиге рођених
  • Ђачка књижица
  • Лекарско уверење
Документа потребна за упис у Гимназију:
  • Уверење о положеном завршном испиту у основној школи
  • Лекарско уверење

Припреме

 

За cредњу школу:

Припремање ученика 8. разреда за упис у средње школе:
Ученици 8. разреда почињу припремање завршног испита 1. септембра.
Програм припреме подразумева континуирано обнављање предмета који су завршним испитом обухваћени, као и вежбања свих испитних питања збирки задатака. Пошто сваки наставник има организоване часове за свој предмет током целе школске године, наши ђаци излазе на Завршни испит без треме и стреса, само из једног разлога-јер припремљени!

За факултет:

Ученици 4. разреда наше гимназије су, већ у другом полугодишту 3. разреда изабрали жељени факултет на основу теста професионалне оријентације и резултата које наш психолог обрађује И саопштава ученицима и родитељима. У 4. разреду, 1. cептембра, почиње припремање пријемног испита за изабрани факултет.
Наши матуранти успешно полажу пријемне испите на Медицинском, Филолошком, Правном, Машинском, Економском, и другим факултетима у Србији и иностранству.

Контакт

© 2024 Приватна школа “Владислав Петковић Дис”    Powered by: ITService